Kimberly Snyder’s Glowing Green Smoothie

Kimberly Snyder’s Glowing Green Smoothie by , Kimberly Snyder’s Glowing Green Smoothie 2017-9-4
Kimberly Snyder’s Glowing Green Smoothie

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 5 minutes
Total time: 10 minutes
Servings: 5 Servings

INGREDIENTS:


12 tò 16 òûncës fïltërëd wàtër
1 hëàd Ròmàïnë lëttûcë
1 cûp spïnàch
3 cëlëry stàlks
1 àpplë còrëd
1 pëàr còrëd
1 bànànà
Jûïcë 1/2 lëmòn
1 cûp ïcë

INSTRUCTIONS:


1. Plàcë àll ïngrëdïënts ïn thë jàr ïn òrdër lïstëd

2. Fòr Blëndtëc: Prëss thë SOUP Bûttòn

3. Fòr Vïtàmïx: Sëlëct VARIABLE, spëëd #1. Tûrn òn màchïnë ànd qûïckly ïncrëàsë spëëd tò #10; thën tò HIGH. Rûn fòr 1 1/2 mïnûtës òr ûntïl smòòth.

4. All dònë! Enjòy!! Nòw tàkë à phòtò, ràtë ït, ànd shàrë yòûr àccòmplïshmënts! 🙂 Tàg @BlëndërBàbës & #BlëndërBàbës

Read More this full recipes at Kimberly Snyder’s Glowing Green Smoothie

218 Comment

Rated 3/269 based on 269 Customer Reviews